Alex de Souza her zaman o an’lardır!


Takım sporlarında en önemli unsur adı üzerinde “takımdır.” Takımın önüne hiçbir şartta başka koşul geçemez. Kuşkusuz evrensel bir tanım yapmıyorum, kişisel düşüncemi paylaşıyorum. Peşinden sporcu gelir. Takım ile sporcunun özdeş hale geldiği, birbirinin yerine de geçip, anıldığı zaman orada başka bir anlam, değer çıkıyor ortaya. Burada sporcunun kişisel özellikleri, ne kadar popüler veya değerli olduğundan …