Siyaset

Murat Belge’nin “very” liberalizmi


Murat Belge’ye 1989 yılında çıkardığı Sosyalizm, Türkiye ve Gelecek isimli kitabıyla yakınlaşmıştım. O kitap yanılmıyorsam dönemin sosyalizm anlayışını sorgulayan içeriğiyle, Stalinist sosyalizmin Gorbaçov tarafından yerle bir edildiği glastnost ve perestroyka hareketinin son döneminde yazılmıştı. Stalinist sola hiç yakın olamadım. Bununla… Read More ›

Demokrasinin entropisini arttıran bilgi çokluğu…


Entropi  biraz da uzmanlık alanıma girdiği için üzerinde fazlasıyla düşündüğüm, önemsediğim bir konu ve yeri geldiği için ilişki alanını genişletiyorum. Entropi termodinamiksel bir terim olarak kullanılsa da yazımda (Entropi) da belirttiğim gibi “felsefeden tutun da, tarihe, ekonomiye, sosyolojiye, hatta seksolojiye, kozmolojiye, spiritüalizme,… Read More ›

Türkiye’deki Yeni “Nihilizm”


Batı aydınlanmasının temeli bilgiye ve bilime olan yönelimdir. Feodalizmin karanlık atmosferinin içinde tamamen boş inanca, hurafeye, dinin yozlaştırılmasına tutsak yaşayan batı toplumları hemen karşıtların birliğindeki ilkeden hareketle bilimi, pozitif aklı, deneyi, soru sormayı, araştırmayı geliştirmiştir. “Biricik” gerçeklik bilim olmuştur. Karşıtların… Read More ›

Türkiye’de Aydının Duruş Yeri Sorunu


Özellikle yeni milenyumla birlikte; aslında 1989 tarihinden sonra başlayan bir ivmeyle, Türkiye’deki sol kökenden gelen aydınların “burjuva demokratik hareket” içine girdiklerine şahit olmaktayız. Daha önceleri sömürüden bahseden, kapitalizm sonrası ütopyadan hareketle felsefe geliştirip, yazıp çizen bu kitlenin yavaş yavaş, özellikle… Read More ›

Çıkarlarını düşünmeyenler unutulacaktır!


KONDA’nın çalışmalarına göre iktidar partisi oylarının neredeyse tamamını eğitim düzeyi lise – ortaokul ve altı seviyesindeki seçmenden almıştır. Üniversite mezunu seçmen oyunu daha çok ana muhalefet partisine vermektedir. Eğitim seviyesi düştükçe CHP’nin oyları da düşmektedir. Buradan şöyle bir sonuç çıkarmak… Read More ›