Siyaset

Liberalizm ve Türkiye


Toplumsal ilişkilerinin (üstyapı) ekonomi (altyapı) tarafından belirlediğine ilişkin klasik Marksist yorumun determinizmine karşı olmakla birlikte ekonominin etkisinin azımsanmayacak bir güç olduğunu da kabul ediyorum. İnsanla ilgili yapılan tanımlamalardan bir tanesi de onun “ekonomik bir varlık” olduğuna ilişkindir. Devletler etnik yapıya… Read More ›

Liberalizm = Unutturulan “sınıfsal bakış”


(Siyasal) Liberalizmin bize kazandırdığı en büyük değer “sınıfsal bakışın” unutturulmasıdır. İçi tam olarak doldurulamamış bir “demokrasi” kavramı ile bütün çelişkilerin ortadan kaldırıldığı illüzyonu üzerine inşa edilmiş bu özgürlükler dünyasının ekonomik altyapısı ya da piramidi yok sayılır veya herşeyi çözümleyeceği kabul… Read More ›

İktidarda iktidarlaşan parti; AKP…


Sadece Türkiye siyaset tarihi değil içinde bulunduğumuz batı demokrasi sürecinde görülmemiş bir tekrarla iktidar partisi girdiği her genel seçimde oylarını sayısal ve yüzdesel olarak arttırarak büyük bir zafer kazanıyor. AKP’nin neden çok oy aldığı ve Türkiye seçmeninin alternatifsiz olarak arkasında… Read More ›

AKP nasıl bu kadar çok oy alabiliyor?


Seçim yaklaşıyor. Bugüne kadar bu sayfalarda seçim konuşmadım, yorumlamadım. Ancak gündem ısınıyor. 2007 yılı seçim sonuçlarını değerlendirdiğim bir yazıda % 47’lik oy oranının “mutlak iktidar” olduğunu ifade etmiştim. Ancak bu nispi bir mutlaklık tespitiydi. İktidar partisi oy oranını % 35-… Read More ›