Dünyayı bekleyen büyük enflasyon ve ekonomik kriz tehlikesi


2011 verilerine göre dünya nüfusu 7 milyar insana ulaşmıştır. Dünyadaki nüfus sıralamasıysa şöyle oluşuyor. Çin 1.35 milyar kişiyle dünyanın %19’unu kaplıyor. Hindistan 1.25 milyar kişiyle %17,5’lik bir yoğunluğa sahiptir. İkisinin toplamı 2.6 milyar insan ve dünya nüfusunun %37’si demektir. Bir başka veri daha verelim; dünyadaki nüfusun %75 kadar oranı Asya ve Afrika kıtasında yaşamaktadır. Avrupa …