karar

Yargıtay kararında cevapsız kalan detaylar?


Bir ülkenin gelişmişliği o ülkenin içinde yaşayan kişi ve kurumların yaşanan krizler karşısındaki tutum ve onu düzeltme, geliştirme, yeniden tekrarlanmamasını sağlama önlemlerini doğru şekillerde alabilmesi ve gerekli düzenlemelerini nasıl yaptığı ile ölçülür. Anayasal kaidelerle çizilmiş üç ana organ vardır. Yasama,… Read More ›