Meydanlara anlamı veren kalabalıkların yarattığı gelenektir!


Bir devlet eğer çalışanının, üreteninin, emekçisinin, işçisinin evrensel nitelikteki bir günlük bayramına tahammül edemez, onun coşkusunu anlamaz, kabullenmezse, bir arada olma arzusunu yasaklamaya, yönetmeye çalışırsa orada toplumsal anlamda uzlaşmadan söz edemeyeceğimiz gibi demokrasi kavramı da içi boşalmış sıradan bir söyleme dönüşür. 1 Mayıs bu ülkede her zaman yasaklı oldu, kabullenilemedi, işçinin kendisine dair bayramı olmasına …

Taksim Komünü


1 Haziran günü polisin Gezi ve Taksim’den çekilmesiyle 10 gün sürecek bir komün görüntüsü ortaya çıktı. Bu 1 Mayıs 1977 gününü yaşamış kişiler için tarihi önemi olan bir durumdu. Taksim Komünü adı verilen bu süreçte sadece Taksim ve Gezi Parkı çevresi değil, Beyoğlu da devletin olmadığı geniş ve çoğulcu sivil toplum unsurlarının bir arada sürekli …